Speerpunten van het beleid

Hieronder staan de speerpunten van ons programma. Elk speerpunt heeft het welzijn van iedereen op het oog en is naar onze overtuiging belangrijk voor de kwaliteit van onze gemeente. De PCW staat voor 'Betrokken en Betrouwbaar'. Met dit motto kiest de PCW voor de volgende speerpunten van beleid voor de raadsperiode 2014-2018.

De PCW heeft tien speerpunten die een samenvatting vormen van het verkiezingsprogramma.

1.

Burgers doen mee bij de totstandkoming en evaluatie van beleid
De PCW wil betrokkenheid van de inwoners bevorderen bij de totstandkoming en evaluatie van beleid. Allerlei vormen van (vroegtijdige) inspraak zijn daarvoor beschikbaar. Een onmisbaar element hierbij is heldere informatie vanuit de gemeente aan de inwoners.

2.

We bieden Waddinxveners een veilige leefomgeving
De PCW wil een veilig Waddinxveen. Wij willen dat meer aandacht gegeven wordt aan wat kleine criminaliteit wordt genoemd, maar wat grote impact heeft op de inwoners, zoals inbraken en vernielingen.

3.

Mensen zien om naar elkaar, juist ook als het minder goed gaat
De overheid kan niet  alle problemen oplossen. Nu we met z’n allen een stapje terug moeten doen, betekent dat ook dat we weer moeten leren om meer naar elkaar om te zien. Pas als de eigen sociale kring onvoldoende in staat is hulp te verlenen aan iemand met problemen, springt de overheid bij.

Verder vindt de PCW dat er kansen gecreëerd moeten worden voor mensen die een uitkering krijgen zodat ze een vorm van tegenprestatie kunnen leveren en actief kunnen blijven in de samenleving.

4.

We willen dat historische gebouwen behouden blijven
In Waddinxveen is door de jaren heen veel cultuurhistorische bebouwing verdwenen. De PCW wil graag de overgebleven historische bebouwing voor Waddinxveen behouden. Bij opnieuw bouwen op ‘oude’ locaties willen we dat er rekening gehouden wordt met de historische uitstraling.

5.

Er is voldoende en passend woningaanbod
De PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen beschikt over voldoende en passend woningaanbod voor iedereen.

6.

We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
De PCW wil een herplantplicht voor alle gemeentelijke bomen die gekapt moeten worden. Ook willen we de oude voetbalvelden van WSE niet gebruiken voor woningbouw. Na de scholenbouw willen we dat de rest van de velden een parkachtige setting krijgt waarmee een blijvend ‘groene’ invulling gegarandeerd wordt.

7.

Rust is een must, zeker op zondag, en we willen geen stressmaatschappij
De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24-uurs stressmaatschappij niet bevorderen, maar zijn voor de zondagsrust. Zondag is een dag van rust, waarop de winkels en bedrijven gesloten blijven. Een dag van kerkgang, bezinning, sociale contacten en uitrusten. Daarmee zijn ook de kleinere winkeliers, ondernemers en werknemers van het midden- en kleinbedrijf geholpen.

8.

Waddinxveen wordt de meest ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie
De PCW wil dat de gemeente Waddinxveen zich inzet om de meest ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie te worden. Vanuit de bestaande middelen willen we een bedrag storten in een ondernemersfonds.

9.

We gaan zorgvuldig om met de schepping
Gods schepping is kostbaar, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Daarom willen we duurzaamheid stimuleren. De PCW heeft als doel om Waddinxveen beter aan de komende generatie door te geven. Als dit kansen biedt voor Waddinxveen willen we twee extra windmolens plaatsen die, bij de locatiekeuze, zo min mogelijk tot ‘horizonvervuiling’ moeten leiden.

10.

We willen een gezond huishoudboekje, zonder dat de lasten omhoog gaan
De PCW wil een gezond huishoudboekje zonder dat de lasten omhoog gaan. Problemen worden nu aangepakt en niet doorgeschoven. OZB mag alleen met de inflatie mee stijgen. 

Het volledige programma van de PCW kunt u hier downloaden of onder de rubriek 'Bibliotheek' vinden.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»