PCW stelt vragen over preventie gemeentebestuur met betrekking tot radicalisering

Geschreven op:

Radicalisering kan overal plaats vinden, ook in Waddinxveen. En als het gaat om het aanpakken en tegengaan van radicalisering kijken de inwoners toch als eerste naar de overheid, dus ook naar de gemeenten.  Goede samenwerking tussen rijksoverheid en plaatselijke overheid en inwoners is in deze een must.

Omdat gemeenten veel contacten met inwoners hebben, liggen er kansen om signalen van radicalisering vroegtijdig te signaleren en in gezamenlijk overleg te duiden. Zo nodig kunnen er maatregelen genomen worden.

De PCW vindt het belangrijk dat er ook in Waddinxveen optimale alertheid is om radicalisering te herkennen en tegen te gaan. Daarom heeft de fractie, in de persoon van Ton van Doorn, hierover vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders

Vragen van fractievoorzitter Ton van Doorn:

Naar aanleiding van de VNG Factsheet radicalisering ("samenspel tussen Rijk en gemeenten”) wil ik het volgende aan de orde stellen en kom ik tot de hieronder genoemde vragen.
Inleiding van de vragen: Om radicalisering tijdig te herkennen is nauw contact met en kennis van haar inwoners noodzakelijk. Daarnaast zal de gemeente zich als een spin-in–het–web en als regisseur moeten gedragen.

1.Heeft het college, de burgemeester in het bijzonder, een vertrouwensrelatie met de Islamitische gemeenschap en andere maatschappelijke organisaties, die betrokken kunnen zijn bij radicalisering? Hoe krijgt deze vertrouwensrelatie gestalte?
2.Zijn er in de lokale driehoek afspraken gemaakt hoe partijen informatie over vermeende radicalisering met elkaar delen? 
3.Bestaat er in Waddinxveen een multidisciplinair casusoverleg, dan wel bestaat er een draaiboek om een dergelijk overleg bijeen te roepen? 
4.Zijn er met lokale partners (onderwijs, wijkteams en dergelijke) afspraken gemaakt over preventieve aanpak radicalisering? 
5.Hoe brengt het college de raad op de hoogte van beleidsambities in de (preventieve) aanpak radicalisering?
 
Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW 

 

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»