Problemen rond afvalbrengstation en inzamelen oud papier

Geschreven op:

Sinds 1 januari van dit jaar is in onze gemeente het nieuwe afvalbeleid ‘afval scheiden loont’ gestart. Doel van dit beleid is het terugbrengen van de hoeveelheid restafval tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar in 2020. Tevens dient dan 75% van het afval gescheiden te worden ingezameld. De PCW is voorstander van dit nieuwe beleid. 

Helaas constateren wij echter dat er bij de implementatie van dit beleid op 2 punten niet goed lijkt te gaan. Deze zaken betreffen (1) de gang van zaken rondom het ophalen van het oud papier door verenigingen en (2) de nieuwe gang van zaken rondom het afvalbrengstation. Ontwikkelingen rondom het inzamelen van oud papier door verenigingen 

Reeds lange tijd is het inzamelen van oud papier een activiteit van verenigingen om een extra inkomstenbron te genereren voor de vereniging. Bij de invoering van dit nieuwe afvalbeleid en de keuze om door Cyclus huis-aan-huis oud papier op te laten halen (en daarmee mogelijk minder papier naar de verenigingen), heeft het college toegezegd in overleg met de verenigingen een voorstel uit te werken om te zorgen dat het nieuwe beleid niet tot financieel nadeel voor de verenigingen leidt. 

Vanuit diverse verenigingen bereiken ons nu zorgen over de keuze van de gemeente om alleen een compensatie te bieden als de verenigingen vrijwilligers leveren voor het ophalen van oud papier. Als verenigingen niet in staat blijken deze vrijwilligers te leveren lopen ze hierdoor een financieel nadeel op. Daarnaast blijken verenigingen verrast door het feit dat het niet meer toegestaan is hun papier bij Metselaar aan te bieden als ze niet mee willen doen in het nieuwe beleid. 

 

Ontwikkelingen rondom het afvalbrengstation

Wij constateren dat er sinds afgelopen week veel files voor de ingang van het afvalbrengstation staan, vaak zelfs tot op de Beijerincklaan aan toe. De wachttijden lopen op tot meer dan een uur. Het lijkt erop dat dit wordt veroorzaakt dat de afhandelingscapaciteit is afgenomen vanwege het feit dat moet worden betaald voor het storten van huishoudelijk restafval en door het niet meer open zijn op de dinsdagen en donderdagen. Dit leidt tot onveilige situaties en overlast voor het wegverkeer en lange wachttijden voor de bezoekers van het afvalbrengstation. Wij achten dit een zeer ongewenste ontwikkeling. 

Deze zaken zijn voor de PCW aanleiding geweest om schriftelijke vragen in te dienen bij het college.

Schriftelijke vragen over problemen bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»