Verkiezingsprogramma PCW: investeren in groene parels

Geschreven op:

De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) wil meer zogenaamde groene parels realiseren in bestaande wijken. Hiermee wordt het buiten bewegen en genieten gestimuleerd en zorgt het voor onderling contact in de buurt. 
Dit zegt de PCW in haar verkiezingsprogramma, dat zij maandag 27 november heeft gepresenteerd. 

Het bestuur van de PCW heeft de kandidatenlijst gepresenteerd. Voorzitter Dick Berghout: “We zijn dankbaar en trots op de grote betrokkenheid van onze achterban, die zich uit in een omvangrijke en diverse kandidatenlijst. De lijst wordt gekenmerkt door een mix van politieke ervaring en jong talent, en de kandidaten hebben een brede verankering in de Waddinxveense maatschappij”. Lijsttrekker is Kees de Jong, die momenteel als wethouder actief is. Andere namen zijn Albert Kerssies, Sylvia van de Krol en Bart Drost. Henk de Bas staat als lijstduwer op nummer 30. 
 

Het verkiezingsprogramma geeft verder aan dat de PCW wil dat iedereen ondersteuning krijgt die dat (tijdelijk) nodig heeft. Hierbij wil de PCW extra aandacht voor de groep die momenteel tussen wal en schip dreigt te raken. 


De PCW wil de zondag als rustdag behouden en wil daarom geen verruiming van de zondagsopenstelling. Daarmee hebben ook de kleinere winkeliers, ondernemers en werknemers van het midden- en kleinbedrijf ruimte voor noodzakelijke rust en ontspanning.  
 

Voldoende aanwezigheid van politiezorg is voor de PCW een belangrijk punt. Daarom blijft de PCW pleiten voor een vijfde wijkagent. Zichtbare aanwezigheid van politie in Waddinxveen verhoogt het veiligheidsgevoel en heeft een preventieve werking op jeugdoverlast en andere criminaliteit. 


De PCW wil zich inzetten voor het behoud van winkelstrips. De nabijheid van voorzieningen in de vorm van de winkelstrips verhoogt de levendigheid en versterkt het dorpse karakter van Waddinxveen.  

Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Dick Berghout, tel. 088 - 277 1235 of de lijsttrekker van de PCW, Kees de Jong, tel. 06 -18 30 89 90.

 

Bijlage: kandidatenlijst

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»