Vindt u dat u voldoende kunt meedenken met het beleid voor Waddinxveen?

Geschreven op:

Er zijn tal van onderwerpen waarover de gemeente beslist, maar die alles met ú als inwoner te maken hebben. Denk bijvoorbeeld de leefomgeving waar u woont en het onderhoud van het groen.  Daarom zijn er wijkplatforms, inspraakavonden, informatiebrieven en dergelijke. Als PCW vinden we het belangrijk dat inwoners meedenken met het beleid dat voor Waddinxveen gemaakt wordt. Dat is dan ook een van onze speerpunten die u hieronder kunt lezen.
Vindt u de mogelijkheden om mee te denken met het beleid voldoende of heeft u meer/betere/andere ideeën?

Graag horen we uw en jouw reactie. Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Ton van Doorn of Peter van den Berg.


Speerpunt 1 - Burgers doen mee bij de totstandkoming en evaluatie van beleid

“De PCW wil betrokkenheid van de inwoners bevorderen bij de totstandkoming en evaluatie van beleid. Allerlei vormen van (vroegtijdige) inspraak zijn daarvoor beschikbaar. Een onmisbaar element hierbij is heldere informatie vanuit de gemeente aan de inwoners.”

De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de overheid. Burgers verwachten eerder te worden betrokken in plannen die hun leefomgeving aangaan of gevolgen kunnen hebben voor hun persoonlijke situatie thuis of op het werk. De ‘rol’ van de overheid verandert en dit heeft ook direct gevolgen voor de houding van de overheid. Als PCW-fractie willen we ons daar het komende halfjaar meer in gaan verdiepen en daar ook zelf uitvoering aan geven. Bij onze burgers, lokale organisaties en ondernemers zit namelijk veel inhoudelijke en praktische kennis. Kennis die ook kan bijdragen aan zorgvuldige en breed gedragen besluiten.

 

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»