De wethouders

Op 21 mei 2014 heeft de gemeenteraad het nieuwe college benoemd. Namens de PCW-fractie zijn
C. (Kees) de Jong en J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga benoemd als wethouder. Hieronder de gegevens en portefeuilles van Kees de Jong en Jannette Nieboer-Buitinga.

C. (Kees) de Jong

1e loco-burgemeester, Wethouder
E-mail Twitter

Portefeuille:

  • Financiën
  • Triangel
  • Centrum
  • Verkeer en vervoer
  • Beheer openbare ruimte
  • Veenweidegebied

J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga

2e loco-burgemeester, Wethouder
E-mail Twitter LinkedIn

Portefeuille:

  • Jeugd
  • Zorg en WMO
  • Vrijwilligers
  • Volksgezondheid

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»