Bijdrage opiniërende gemeenteraad bij nieuwe welstandsnota

Geschreven op:

Als PCW-fractie hebben wij al langer gevraagd om een herziening en versoepeling van het welstandsbeleid. Na een tijdelijke proef of versoepeling ligt er nu een definitief raadsvoorstel. Dit voorstel heeft onze instemming. Tijdens de informerende gemeenteraad hebben we als PCW-fractie gevraagd waarom de Bomenwijk. De beantwoording vonden we niet overtuigend. Om deze reden zijn we afgelopen week zelf nog een keer wezen kijken en ons Kennisnetwerk geraadpleegd. Dit heeft ertoe geresulteerd dat wij van mening zijn dat, gelet op de specifieke stedenbouwkundige opzet van de wijk, het huidige welstandsniveau gehandhaafd kan blijven.
 
Met betrekking tot de ruimtelijke ordening zijn de afgelopen jaren al veel keuzes gemaakt. Veel nieuwe uitbreidingslocaties zijn er niet meer. Maar als het gaat om nieuwe gebiedsontwikkelingen dan vinden wij het wel wenselijk om eerst een stedenbouwkundig plan vast te stellen zodat, voordat iets welstandsvrij wordt,  een ruimtelijk kwalitatief goede ontwikkeling wordt neergezet.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»