Bijdrage PCW bij debat over huisvesting vluchtelingen

Geschreven op:

Voorzitter,

De vluchtelingenproblematiek heeft veel kanten. Op verstandsniveau kunnen we allerlei redenen bedenken waarom we de vluchtelingen wel of niet, hier of elders, op moeten vangen. Aan de andere kant worden we ook op hartsniveau aangesproken door met name beelden in de media. Als raadslid voor de PCW en als inwoner van Waddinxveen voel ik mij ook vanuit de Bijbel aangesproken om gastvrijheid en behulpzaamheid te betonen aan de vluchtelingen die dat nodig hebben. Waarbij overigens deze gastvrijheid wel zijn grenzen van redelijkheid en billijkheid kent.

De vraag is nu hoe we hier in onze context in Waddinxveen mee om moeten gaan. En daar gaat ook de motie van PvdA/groen links over. Ik wil daarbij een paar opmerkingen maken:
- Mijn eerste punt is eigenlijk een vraag: wij zijn benieuwd naar de reactie van het college hoe zij de globale verkenning en inventarisatie zien. Is deze mogelijk al uitgevoerd? Of moet hiervoor nog veel werk verzet worden.
- Als tweede willen wij aangeven dat wij deze motie zien als een signaal naar onze inwoners dat we een concrete bijdrage willen leveren aan de vluchtelingen. In die zin waarderen we de motie dan ook zeker. 

Voorzitter, ik sluit af met de wens dat als we als Waddinxveen daadwerkelijk een concrete bijdrage gaan leveren, dat we dat echt met z'n allen doen en dat ook onze inwoners waar mogelijk individueel of georganiseerd in welk verband dan ook, hun bijdrage zullen leveren.

Waddinxveen, 16 september 2016
Namens de PCW-fractie, Lambert den Dekker

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»