Mondelinge vragen over tegenaan verrommeling door PET-flesjes en blikjes

Geschreven op:

Bijna vier jaar geleden, 12 februari 2012, heeft op initiatief van de PCW-fractie een ruime raadsmeerderheid het college gevraagd een dringend beroep te doen op het kabinet om een statiegeld regeling op te stellen voor kleine flesjes en blikjes. Op deze manier zou de overlast en vervuiling teruggedrongen kunnen worden. Het heeft even geduurd, maar het kabinet lijkt een door meerdere gemeentes en VNG ingezette koers mogelijk te willen maken. In 2016 kunnen gemeenten starten met de inzameling van blikjes en PET-flesjes. Daarvoor moeten gemeenten zich wel uiterlijk 16 november 2015 aanmelden. Onze vraag is of de gemeente Waddinxveen, als een van de initiatiefnemers van dit thema, zich heeft aangemeld of zich alsnog wil aanmelden voor deze pilot.

Reactie college:
Ook wethouder Vroom zet zich, net als in het verleden, ook nu via VNG in voor het terugdringen van zwerfafval. De gemeente is bezig met het opstellen van breed afvalbeleid. Dat wil hij medio februari 2016 afronden zodat de gemeente een beroep kan doen op een subsidieregeling. Doel is echter een zodanig adequaat beleid dat subsidie niet meer nodig is.

Peter van den Berg


« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»