Mondelinge vragen warmterotonde

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Vanuit het Rotterdamse Havengebied is er warmtecapaciteit over. Deze zogenaamde restwarmte verdwijnt in de lucht. Hoewel energiebesparing wellicht een betere maatregel kan zijn, is dit wellicht niet altijd haalbaar.
 
In onze regio is, door toename van het aantal woningen en vergroting van het areaal glastuinbouw, juist behoefte aan (extra) warmte. Dit heeft er toe geleid dat onder andere onder regie van de Provincie Zuid-Holland onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van een 'warmterotonde' (zie ook: http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie-energie/energie/warmte-warmterotonde/). Vrij recent (18 november 2015, zie ook: http://warmopweg.nl/wp-content/uploads/2015/11/Warmte-in-alle-openheid-18-november-2015-definitief.pdf) is daarover een rapport verschenen waaruit blijkt dat er sprake kan zijn van een win-win situatie.
 
Uit de bij dit onderzoeksrapport behorende kaart voor een warmtenet zien we een stippellijn naar Waddinxveen lopen met daarbij de opmerking "mogelijk toekomstig" (zie: http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/9147/kaart_warmtenet.pdf). 
 
1. Bent u bekend met het initiatief en de mogelijke voordelen hiervan?
2. Is dit een thema voor onze gemeente om hierin actief te participeren?
3. Ziet de gemeente voor zich een faciliterende rol weggelegd en is het mogelijk hier lokale ondernemers bij te betrekken?
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 
 
Antwoord college
Het college, bij monde van wethouder Cees Kroes, geeft aan bekend te zijn met het rapport en de ontwikkelingen. Hij heeft er in Greenportverband vandaag (16 december 2015) over gesproken. Het college ziet voor zichzelf niet alleen een faciliterende maar ook enthousiasmerende rol weggelegd en wil hiermee, ook met lokale ondernemers mee aan de slag. 

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»