Vaststellen herijking notitie minimabeleid

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter, voor ons ligt het voorstel van de herijking van de notitie minimabeleid.

Een onderwerp wat ons aan het hart ligt. In ons verkiezingsprogramma hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd. De PCW voelt zich verantwoordelijk voor een verantwoord armoede- en sociaalbeleid. Gedreven vanuit de Christelijke waarden en normen is zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste die het moeilijk heeft een gegeven. Voor ons als PCW blijft staan dat niemand buiten de boot mag vallen. Iedereen die hulp nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Armoede zou niet mogen voorkomen in Waddinxveen. Dat vraagt om inspanning van overheid en inwoners.

Voorzitter, in de voorgaande raden hebben wij als PCW ons altijd sterk gemaakt om de inkomensgrens te verhogen en we zijn zeer verheugd om te zien dat dat nu voor vrijwel alle minimaregelingen de inkomensgrens op 130% wordt vastgesteld. Daar zijn we blij om!

Voorzitter, alleen voor de Bijzondere Bijstand staat de inkomensgrens nog op 120% en dat zien wij graag verhoogd naar 130%. Wij ondertekenen dan ook de motie ingediend door de PVDA-Groenlinks. Dit is in lijn waar wij als PCW ons altijd voor ingezet hebben en zullen blijven inzetten.

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»