De overgang

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

 

Hè hè, de datum van 1 januari 2015 zijn we gepasseerd. We hebben de oude Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ en de Wet op de Jeugdzorg ingeruild voor de nieuwe Wmo 2015, de Jeugdwet en nog twee wetten over (langdurige) zorg. Hoewel sommigen leken te verwachten dat dit met een flinke knal, veel gedoe en vooral veel narigheid gepaard zou gaan, is de overgang heel rustig verlopen. Het enige geknal dat hoorbaar was, kwam van het Nieuwjaars vuurwerk – en dat levert dan weer een andere discussie op.
 
In het gemeentehuis kijken we moe, maar voldaan terug op 2014. In de laatste maanden moest verschrikkelijk veel geregeld worden. Met meer dan honderd zorgaanbieders zijn in regionaal verband overeenkomsten gesloten, met ketenpartners zijn afspraken gemaakt en ons sociaal team werd ingericht en ging direct aan het werk.
 
Daarbij was onze eerste focus: bevorderen dat de zorggebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de overgang naar nieuwe wetten. Dat is gelukt.
 

Maar de grootste klus moet nog uitgevoerd worden: de transformatie van de tot nu toe gebruikelijke vormen van zorg naar nieuwe vormen. In de eerste plaats hopen we dit te bereiken door de inzet van het sociaal team. Daarnaast is het van belang dat allerlei zorgaanbieders en andere organisaties elkaar weten te vinden en meer gaan samenwerken, op een innovatieve manier.
 
Hoe bereik je dat? Door elkaar te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. De gemeente moet dit stimuleren en faciliteren. Prachtig! Het is mooi om al die gedreven professionals en vrijwilligers te ontmoeten en te merken dat ze echt gemotiveerd zijn om er iets moois van te maken. En het meest inspirerende daarbij is hun zorg voor hun cliënten en/of patiënten. Dat geeft moed voor de grote opgaven waarmee we gestart zijn
 
 

Jannette Nieboer

wethouder 

 

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»