Gevarieerde raadsagenda

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Afgelopen woensdag, 24 september, de eerste besluitvormende gemeenteraad. Een bijzondere raadsvergadering. Als eerste werd met een kort door de burgemeester uitgesproken in memoriam stilgestaan bij oud-raadslid Gerrit van den Berg (CDA, midden jaren '90). Vervolgens werd afscheid genomen van D66 raadslid Claudia van der Toorn, installatie van raadslid Atjo Wittenberg en de benoeming van Martijn Kortleven als fractievertegenwoordiger van de PCW.

Na deze en andere formaliteiten als vaststelling agenda, verslag vorige vergadering en vragenhalfuur, werd de vergadering voortgezet met de onderwerpen 'woonwagens' (speech Erik), de beukmaat van woningen in Triangel, minnelijke onthuring Passage en Begroting Promen.

Komende weken, ja maanden, zullen veel beleidsstukken op ons afkomen als het gaat om de zogenaamde drie decentralisaties (waaronder jeugdzorg en Wmo). Om deze reden hebben wij enkele maanden geleden een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen ingesteld die vanuit hun kennis en ervaring ons junnen adviseren over de komende ontwikkelingen en, als een en ander is doorgevoerd, de praktische ervaringen met deze nieuwe wet- en regelgeving. Hierover heeft onlangs ook ons raadslid Lambert den Dekker een blog geschreven.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»