Samen voor behoud van Waddinxveens erfgoed

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

In de achterliggende jaren zijn diverse beeldbepalende panden in Waddinxveen verdwenen. Een bekend en redelijk recent voorbeeld is de 'oude dokterswoning' aan de Kerkweg-Oost. Bij de sloop van dat pand, maar ook bij de Gebiedsvisie Bloemendaalse Polder, hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inventarisatie en behoud van cultureel erfgoed. In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 heeft dit punt een plek gekregen in onze tien speerpunten. Het heeft terecht een plaats gekregen in het collegeprogramma.

 
We zijn daarom blij dat het college dit punt nu al heeft opgepakt en met een voorstel is gekomen. Het conceptbeleid ligt van 21 mei tot 2 juli 2015 ter inzage. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in september 2015 het beleid vaststelt.
 
De kern van het beleid is:
- op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als gemeentelijk monument;
- een aanwijzing tot monument heeft als beperking dat het niet gesloopt mag worden en dat bepaalde werkzaamheden vergunningsplichtig zijn en/of dat er overleg met de monumentencommissie vereist is. Daarnaast is er een onderhoudsverplichting van toepassing;
- tegenover deze beperking staat het voordeel dat er 50% van het ozb-tarief wordt kwijtgescholden en dat er tegen een gereduceerd tarief een lening kan worden verkregen om restauratie mogelijk te maken.
 
Als PCW-fractie staan wij in beginsel positief tegenover dit conceptbeleid. We hopen dat verder verval van cultuur-historisch erfgoed wordt voorkomen en dat er juist een impuls wordt gegeven aan onze woon- en  leefomgeving. Als fractie hebben wij wel geopperd of het mogelijk is om bijvoorbeeld gedenktekens of de 'oude begraafplaats' aan de Kerkweg-West als erfgoed aan te wijzen.
 
Graag komen wij in contact met bezitters van panden die op de voorlopige inventarisatielijst staan om te vernemen of alle belangen afdoende worden meegenomen. Daarom gaan wij ook nog in gesprek met het bestuur van de Historische Vereniging en ons Kennisnetwerk.
 

Als u uw mening wilt geven, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kiespcw.nl of contact opnemen met een van onze woordvoerders ruimtelijke ordening.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»