Souburgh blijft!

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

Het staat mij nog helder voor de geest: augustus 2013, de zon scheen lekker en daar kwam als donderslag bij heldere hemel het bericht dat Souburgh zou gaan sluiten rond 2016. Een storm van protest volgde. Een grote groep Waddinxveners richtte de actiegroep ‘Souburgh moet blijven’ op en de gemeenteraad voelde de toenmalige wethouder aan de tand.

Na enige tijd bleek dat Souburgh niet helemaal zou verdwijnen, maar dat er appartementen teruggebouwd zouden worden voor de combinatie wonen met zorg. Tegelijk was en bleef er veel onrust onder omwonenden, bewoners en vrijwilligers, over de vraag of het voorzieningenniveau wel op peil zou blijven. Konden mensen wel maaltijden blijven gebruiken via Souburgh? En wat zou er over blijven van de recreatieruimten en de mogelijkheden voor ontmoeting?

Het toenmalige college van burgemeester en wethouders sloot een intentieovereenkomst met Souburgh en met Woonpartners om iets moois terug te bouwen. En daarna bleef het heel lang heel stil.

In het huidige collegeprogram, van 2014, staat dat het college zal sturen op voldoende zorg/verpleegplekken. Best een lastige ambitie, want in feite had en heeft de gemeente daar niets over te zeggen. Verpleeg- en verzorgingshuizen vallen niet onder de Wmo.

Sinds 2014 heb ik heel veel gesprekken gevoerd met Souburgh en met Woonpartners. We maakten afspraken, ontwierpen plannen, werkten tekeningen uit, veranderden de plannen, maakten nieuwe afspraken, namen de tekeningen nog eens onder de loep, en ik werd zoetjesaan heel ongeduldig. Vooral ook omdat zoveel inwoners onzeker waren over de toekomst.

Maar vorige week kwam het fantastisch mooie nieuws dat het besluit uit 2013 is herzien. Het aantal verpleegplaatsen wordt zelfs uitgebreid naar rond de 48! Een fijn en geruststellend bericht voor al die Waddinxveners die graag in hun eigen gemeente willen blijven, ook als ze intensieve zorg nodig hebben.

Geduld is een schone zaak, dat bleek hier maar weer.

Jannette Nieboer
Wethouder Wmo en Jeugd

« Naar het overzicht

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen

Een groene en schone woonomgeving vinden veel mensen belangrijk. Groene bomen, bloeiende planten, een mooi grasveld: het bevordert het woongenoegen.
In de achterliggende tijd is er in onze gemeente veel aandacht besteed aan dit thema. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om dit jaar extra bomen te planten.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Of door afval te laten waar het hoort.

Een van de speerpunten van de PCW is een 'groen en goed onderhouden groen Waddinxveen'. 
Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

De andere negen speerpunten van de PCW kun je hier lezen.

Speerpunt 6 - We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
»