A.M. (Bart) Vollmuller

Personalia

Geboortedatum: 02-06-1972


Motivatie

Ik wil mij inzetten voor de PCW omdat ik het belangrijk vind dat christelijke politiek de verantwoordelijkheid neemt om onze mooie gemeente te besturen. Bij het besturen van de gemeente is het een uitdaging om vanuit onze christelijke overtuiging voor alle gemeenteleden een goede en aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven. Bij het besturen is het belangrijk om onze christelijke waarden, liefde voor God, onze naaste en onszelf, als uitgangspunt te hanteren. We staan met elkaar in 2018 om de toekomst van Waddinxveen in handen te leggen van mensen die hart hebben voor Waddinxveen. Kies daarom voor PCW!

« naar overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»