Dr. Ir. (Albert) Kerssies

Personalia

Geboortedatum: 26-04-1961
Gehuwd en vader van 2 dochters

Weidezoom 52
2742 EV Waddinxveen
06 29606702

Motivatie

Omdat steeds meer belangrijke zaken lokaal worden vormgegeven en besloten, wil ik graag via de PCW de lokale politiek beïnvloeden. Vanuit christelijke naastenliefde en rentmeesterschap wil ik graag meebeslissen over en bijdragen aan de juiste zorg en aandacht voor onze medemensen in Waddinxveen (wonen, zorg en welzijn) en voor een duurzaam en groen Waddinxveen. Iedereen heeft recht op een woning en op de juiste zorg en aandacht. En we moeten zuinig zijn op onze omgeving en duurzaam omgaan met de mooie gemeente Waddinxveen. Hier wil ik mij als PCW’er heel graag voor inzetten.

Loopbaan

2008-heden: Directeur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

2005-2008: Manager Klimaat Gebouwde Omgeving, SenterNovem (ministerie EZ)

2002-2004: Clustermanager Duurzaam Bouwen, Wonen en Werken, Novem

2000-2002: (Verander)manager Teelt & Bedrijfskunde, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV (PPO), sector Glastuinbouw (WUR)

1995-2000: Manager Gewasbescherming, Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroenten, Naaldwijk en Aalsmeer (minsiterie LNV)

1987–1995: Wetenschappelijk onderzoeker Gewasbescherming, Proefstation voor de Bloemisterij (PBN), Aalsmeer (ministerie LNV).

 

2018-heden: PCW-raadslid.

 

Huidige (bestuurlijke) nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Profila Zorg (Houten)

Commissaris Habeko Wonen (Alphen aan den Rijn)

 

Vorige nevenfuncties

Bestuur ChristenUnie Waddinxveen; 2001-2005

Bestuur ChristenUnie Hoofddorp; 1994-1998

Bestuur Gereformeerde Kerk Waddinxveen (2005-2007 en 2010-2013

Bestuur Gereformeerde Kerk Hoofddorp (1995-1998).

Studentenlid Universiteitsraad WUR, namens de christelijke studentenfractie.

@KiesPCW
 • PCW
  Vanavond hebben we als fractie en bestuur een informatiebijeenkomst met Arjan Witte. Arjan is actief als CU-Statenl… https://t.co/KrZSIhxQmD
  27-01-2020
 • PCW
  'Het afsteken van vuurwerk moet worden ingeperkt, maar dat moet wel handhaafbaar en uitvoerbaar zijn. De goedwillen… https://t.co/lHxyQHj1H7
  24-01-2020
 • PCW
  De motie waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheid, haalbaarheid, en de gevolgen van verschillende vorme… https://t.co/zhZoPjePPV
  22-01-2020
 • PCW
  Jannes Berghout (PCW) dient tijdens raadsvergadering (22-1-2020) een motie in mede namens PvdA/GroenLinks, CDA, WeW… https://t.co/6xGbQISwT2
  22-01-2020
 • PCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»