drs. S. (Sylvia) van de Krol-den Ouden

Personalia

Geboortedatum: 29-10-1974
Gehuwd en (pleeg)moeder van 2 jongens

Motivatie

Al meer dan 43 jaar woon ik in Waddinxveen. Ik voel me dan ook een echte Waddinxveense en heb hart voor ons mooie dorp. Als christen heb ik hart voor de PCW, omdat deze partij hart heeft voor de mens en de schepping. Ik ben trots dat de PCW al jaren mee mag besturen en dat goed doet op de diverse gebieden. Graag zou ik actief zijn in de plaatselijke politiek. Mijn enthousiasme, kennis van financiën en sociaal domein komen ongetwijfeld goed van pas. Ik houd van open communicatie en heb respect voor anderen.

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»