De Vredenburghzone: een groene parel zo groot als het Gouwebos

Geschreven op:

De PCW heeft zich afgelopen periode sterk gemaakt voor meer groen in Waddinxveen. Belangrijkste feit daarin is dat de raad in december 2017 een besluit heeft genomen voor het project Vredenburghzone. Daarmee wordt 1. invulling gegeven aan de ambitie meer groen te realiseren in Waddinxveen, 2. de Vredenburghlaan groen in te passen en 3. een natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen tussen enerzijds de Vredenburghlaan en anderzijds de wijken Zuidplas en Triangel. Zie voor meer informatie het raadsvoorstel op de website van de gemeente
Direct aansluitend naast de wijken Zuidplas en Triangel komt dus straks een gebied ongeveer ter grootte van het Gouwebos. Daarmee  wordt een grote groene buffer aangebracht tussen de wijk en de weg.

Verder heeft de PCW een motie ingediend om met de gemeente Zuidplas, het waterschap en de provincie in  gesprek te gaan om te bezien of de ecologische zone tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard, ook door de Vredenburghzone kan gaan lopen. Deze motie is door de gehele raad gesteund. Daarmee wordt de natuurwaarde van de zone nog verder versterkt. Een heel mooie ontwikkeling die de PCW van harte steunt.

Als wethouder Groen en natuur heb ik de basis van de plan kunnen leggen en graag werk ik in de komende periode aan de realisatie van deze mooie groene parel. U kunt daaraan meewerken op 21 maart door uw stem uit te brengen op lijst 1.

Kees de Jong

P.S. De PCW heeft in het programma twee specifieke speerpunten die met dit onderwerp te maken hebben, namelijk speerpunt 7 en speerpunt 8.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»