Een schoon en goed onderhouden groen in Waddinxveen

Geschreven op:

De PCW wil een herplantplicht voor alle gemeentelijke bomen die gekapt moeten worden. Ook willen we de oude voetbalvelden van WSE niet gebruiken voor woningbouw. Na de scholenbouw willen we dat de rest van de velden een parkachtige setting krijgt waarmee een blijvend ‘groene’ invulling gegarandeerd wordt.

De openbare ruimte is van én voor ons allemaal. Een nette en veilige leefomgeving bevordert het woongenot. In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het netjes en veilig houden van de openbare ruimte. Denk aan het Meldpunt Openbare Ruimte, de app BuitenBeter en het voorstel om in 2017 extra bomen te planten in de buitenruimte met als doel in 2018 15% meer bomen te hebben (ten opzichte van 2015) om bestaande en nieuwe wijken.

Ook u en jij kunnen meehelpen aan een schone en groene uitstraling. Dat kan door meedenken tijdens inloop- en informatieavonden waar bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied of wijk besproken wordt. Door afval te laten waar het hoort… Door meldingen van schade en overlast te melden bij het bovengenoemde Meldpunt.

Heeft u opmerkingen of suggesties over dit speerpunt? Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Peter van den Berg, Chris van Harten of Erik Segers.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»