Lastig om geschikte woning in Waddinxveen te vinden?

Geschreven op:

Regelmatig hoort de PCW dat het moeilijk is om in Waddinxveen een (geschikte) woning te vinden. Vaak blijft echter onduidelijk wat exact het probleem is en waar men tegenaan loopt. Daarom horen we graag uw en jouw ervaring. 
Misschien behoort u tot de senioren die van die vervelende trappen af wil en daarom naar een (zorg)appartement wil verhuizen. Of je bent jongvolwassen en je wil graag een eigen stekje. Of je bent gescheiden en moet noodgedwongen een kleinere woning zoeken. 

Om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van de problematiek waar woningzoekers (huur of koop) mee worstelen, heeft de PCW enige tijd geleden het meldpunt #meldhetchris in het leven geroepen. De reacties zijn tot nu toe beperkt. Betekent dat de problematiek blijkbaar minder is dan we in de wandelgangen horen? Of ervaren Waddinxveners de problemen wel, maar geven ze deze niet door aan de gemeente?

Graag horen we uw en jouw ervaringen zodat we dit kunnen meenemen in de gemeenteraad. 
Je reactie kun je achterlaten bij het PCW-raadslid Chris van Harten, c.vanharten@waddinxveen.nl, via zijn Facebook- of Twitter-account.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»