Mondelinge vraag restwarmte Rotterdamse Haven

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Het Rotterdamse college en de provincie Zuid-Holland hebben een akkoord bereikt om een warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden aan te leggen.

Met de leiding moet restwarmte uit de Rotterdamse haven straks huishoudens in zowel Rotterdam-Zuid als Leiden kunnen verwarmen. De warmteleiding komt ook langs de Heinekenbrouwerij en langs tuinders.

 

Vragen

  • Kan Waddinxveen ook worden aangesloten op dit warmtenet en past dit in de RES?
  • Hoeveel warmtecapaciteit is er nog beschikbaar vanuit de haven Rotterdam en is dit voldoende voor de warmtebehoefte van Waddinxveen?
  • Indien er nog onvoldoende warmtecapaciteit beschikbaar is voor Waddinxveen, is er dan nog ruimte voor uitbreiding mogelijk van de warmtecapaciteit vanuit de Rotterdamse haven?

 

De antwoorden van Wethouder Atzema op de vragen over het warmtenet waren zeer constructief:

De gemeente Waddinxveen wil graag aansluiten bij het warmtenet vanuit de Rotterdamse haven, indien mogelijk. Ook vanuit de regio Midden Holland en vanuit de glastuinbouw Oostland gemeentes heeft Waddinxveen haar belangstelling laten blijken.

Voor de glastuinbouw in o.a. Waddinxveen is dit warmtenet ook erg interessant.

De beschikbare warmtecapaciteit en de vraag naar warmte is nog niet duidelijk en wordt momenteel uitgezocht in regio- en provincieverband.

Er zijn nog wel twee knelpunten:

  • De extra kosten door extra leidingen, wie gaat dat betalen?
  • De plannen voor de warmteleiding zijn al in een vergevorderd stadium, dus misschien kan de belangstelling van Waddinxveen vertragend werken en daardoor extra kosten met zich meebrengen.

Wethouder Atzema zal de gemeenteraad zo goed mogelijk op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen omtrent dit warmtenet.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»