PCW aanwezig op Dorpstraat-braderie

Geschreven op:

Op zaterdag 4 juni zal de PCW op de braderie aan de Dorpstraat aanwezig zijn. Dit jaar staat het thema ‘Waddinxveen 2030’ centraal en kunnen bezoekers reageren op drie stellingen.

Prominente PCW-politici zijn aanwezig om in gesprek te gaan over dit thema.  De PCW wil graag weten wat inwoners, ondernemers en actief betrokkenen bij een maatschappelijke organisatie belangrijk vinden. Reacties neemt de PCW mee naar de gemeenteraad, die in het najaar de visie zal vaststellen. 

Uiteraard kunnen braderiebezoekers ook met onze fractieleden en de wethouders De Jong en Nieboer in gesprek over andere onderwerpen binnen de plaatselijke politiek, zoals veiligheid, (doorstroming op) de woningmarkt en ondernemersvriendelijke gemeente. Ook kunnen zij de PCW bevragen over resultaten die de PCW, in samenwerking met andere fracties, heeft bereikt of aan de orde heeft gesteld.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»