PCW-kandidaat Jannes Berghout stelt zich voor

Geschreven op:

Vertel eens iets over jezelf.

Ik mag mij, behoudens een uitstapje van tien maanden naar Alphen aan den Rijn, een geboren en getogen Waddinxvener noemen. Met veel plezier wonen mijn vrouw (Marielle) en ik in Waddinxveen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs. Naast mijn werk ben ik secretaris van het ChristenUnie bestuur en fractiemedewerker van de PCW.

Waarom stel je je kandidaat voor de PCW?

In mijn rol van fractiemedewerker ben ik de afgelopen jaren steeds meer betrokken geraakt op de thema’s die mij raken en waar ik mij de komende jaren voor wil gaan inzetten. Als jongste kandidaat vind ik het belangrijk dat het geluid van de jeugdige Waddinxvener gehoord wordt.
Voor mij geldt dat in alles de Bijbel als leidraad genomen dient te worden. Dat is het fundament waarop wij christelijke politiek bedrijven.

Ik wil mij graag inzetten voor een Waddinxveen waarin er oog is voor elkaar, we zorg dragen voor de sociaal zwakkeren, duurzaam met de schepping omgaan en de inwoners een veilige leefomgeving bieden. Politiek voeren is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid nemen. Dit wil ik graag doen in samenwerking met de inwoners van Waddinxveen. Het met elkaar samenwerken en doelstellingen realiseren is iets wat mij motiveert. Wij zijn immers als PCW niet beter dan de doelstellingen die wij formuleren.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»