PCW wil meer groene parels in Waddinxveen

Geschreven op:

Vorige maand heeft de PCW heel Waddinxveen getrakteerd op een zakje bloemenzaad. We willen daarmee onderstrepen dat we hart hebben voor groen. Hoe staat het met het groen in Waddinxveen, wat is er de afgelopen jaren aan gedaan en kan het nog beter?

Polder Bloemendaal

De afgelopen jaren is er het nodige geïnvesteerd in het groen in Waddinxveen. Zeker als we naast groen daarin ook natuur meenemen. Ik denk aan de polder Bloemendaal waar 13 ha glas en ondersteunende sierteelt gesaneerd is om de natuurwaarden en de openheid in de polder te versterken. Nadat de sanering startte, is er een plan voor beheer van de natuur gemaakt, samen met bewoners en bedrijven in de polder. Doel van dat alles was natuur beleven, weidevogels beschermen en bevorderen en als het kan weer koeien in de wei te krijgen.
De kosten zijn alles bij elkaar meer dan 5 miljoen euro geweest. Naast eigen bijdragen en veel inzet van bestuur, Staatsbosbeheer en inwoners/eigenaren kon dit plan worden gerealiseerd mede dankzij subsidie van rijk en provincie. Aan de andere kant van Waddinxveen heeft de provincie heel veel geld in recreatieve natuur geïnvesteerd in het Bentwoud. 

 

400 bomen meer dan in 2014

Ook in het dorp is er veel gedaan de afgelopen vier jaar. Soms ging dat om vervanging van overlastbomen zoals de pluizende populieren langs de Beijerincklaan. Via een herplant-programma wordt nu de oude iepenstructuur hersteld. Dit jaar staan er 400 bomen meer dan in 2014 en wat mij betreft doen we daar de komende jaren nog een tandje bij. Bomen die het waard zijn moeten we proberen te sparen of te hergebruiken zoals nu gebeurt bij de Zuidplaslaan en Triangel. Daarnaast moeten we extra geld inzetten voor meer groen in de wijken. Meer groen en meer bomen in de wijk zorgen immers voor minder hitte in de zomer. Als we ze op de juiste plekken zetten en goed onderhouden geeft het meer leefplezier voor jong en oud.

 

Vredenburghzone: een groene en recreatieve natuurinrichting

Langs de wijk Zuidplas komt de nieuwe Vredenburghzone; een gebied van zo’n 10 tot 20 hectare die een groene en recreatieve natuurinrichting krijgt. Met aan de Boskoopse kant het Gouwebos hebben we straks aan beide zijden van Waddinxveen een mooi groengebied liggen. Ik vind het waardevol om het groen aan elkaar te verbinden via groene zones zodat we een wandeling kunnen maken door ons mooie dorp. Groen, duurzaamheid en woongenot gaan op die manier hand in hand.

Daarom heeft de PCW groen ook als speerpunt gekozen. We hebben hart voor groen. We hebben hart voor Waddinxveen.


Kees de Jong
wethouder

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»