Problemen rond afvalbrengstation en inzamelen oud papier

Geschreven op:

Sinds 1 januari van dit jaar is in onze gemeente het nieuwe afvalbeleid ‘afval scheiden loont’ gestart. Doel van dit beleid is het terugbrengen van de hoeveelheid restafval tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar in 2020. Tevens dient dan 75% van het afval gescheiden te worden ingezameld. De PCW is voorstander van dit nieuwe beleid. 

Helaas constateren wij echter dat er bij de implementatie van dit beleid op 2 punten niet goed lijkt te gaan. Deze zaken betreffen (1) de gang van zaken rondom het ophalen van het oud papier door verenigingen en (2) de nieuwe gang van zaken rondom het afvalbrengstation. Ontwikkelingen rondom het inzamelen van oud papier door verenigingen 

Reeds lange tijd is het inzamelen van oud papier een activiteit van verenigingen om een extra inkomstenbron te genereren voor de vereniging. Bij de invoering van dit nieuwe afvalbeleid en de keuze om door Cyclus huis-aan-huis oud papier op te laten halen (en daarmee mogelijk minder papier naar de verenigingen), heeft het college toegezegd in overleg met de verenigingen een voorstel uit te werken om te zorgen dat het nieuwe beleid niet tot financieel nadeel voor de verenigingen leidt. 

Vanuit diverse verenigingen bereiken ons nu zorgen over de keuze van de gemeente om alleen een compensatie te bieden als de verenigingen vrijwilligers leveren voor het ophalen van oud papier. Als verenigingen niet in staat blijken deze vrijwilligers te leveren lopen ze hierdoor een financieel nadeel op. Daarnaast blijken verenigingen verrast door het feit dat het niet meer toegestaan is hun papier bij Metselaar aan te bieden als ze niet mee willen doen in het nieuwe beleid. 

 

Ontwikkelingen rondom het afvalbrengstation

Wij constateren dat er sinds afgelopen week veel files voor de ingang van het afvalbrengstation staan, vaak zelfs tot op de Beijerincklaan aan toe. De wachttijden lopen op tot meer dan een uur. Het lijkt erop dat dit wordt veroorzaakt dat de afhandelingscapaciteit is afgenomen vanwege het feit dat moet worden betaald voor het storten van huishoudelijk restafval en door het niet meer open zijn op de dinsdagen en donderdagen. Dit leidt tot onveilige situaties en overlast voor het wegverkeer en lange wachttijden voor de bezoekers van het afvalbrengstation. Wij achten dit een zeer ongewenste ontwikkeling. 

Deze zaken zijn voor de PCW aanleiding geweest om schriftelijke vragen in te dienen bij het college.

Schriftelijke vragen over problemen bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»