Stellingen leveren leuke gesprekken op tijdens braderie

Geschreven op:

De drie stellingen waarop mensen konden stemmen, leverde goede input en leuke gesprekken op. Over de stelling ‘Groen gaat voor parkeren’ waren de meningen evenwichtig verdeeld. Over de twee andere stellingen ‘Ik voel me veilig in Waddinxveen’ en ‘Winkelstrips blijven nodig ondanks Gouweplein’ was rond de 90% het eens.

Van de 182 stemmers op de stelling ‘Groen gaat voor parkeren’ was 46% het eens, 47% het oneens en 7% vond het afhangen van de omstandigheden. De stemmers gaven concrete straten aan waar volgens hen het groen en parkeren goed verdeeld was, zoals de Sniepweg. Ook kregen we voorbeelden van straten waar er juist teveel of te weinig parkeerplaatsen waren, zoals de Oranjewijk en de Wingerd.

De stelling ‘Winkelstrips blijven nodig ondanks Gouweplein’ trok het meeste stemmers: 240. Van hen was 91% het met de stelling eens. De winkelstrips hebben een sociale functie en zijn op loopafstand voor ouderen, zo motiveerden de mensen hun keuze.

Bijna 90% van de 199 stemmers voelt zich veilig in Waddinxveen. Een inwoner merkte op dat hij zich ook veilig voelt bij Station Noord, een ander vindt een goede beveiliging in je huis én burencontact helpen. 12% is het niet met de stelling eens. Opmerkingen hierbij varieerde van het ’s avonds hebben van een onveilig gevoel in de omgeving van het Gouweplein tot de tip om poortverlichting in heel Waddinxveen te subsidiëren.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»