Verkiezingsprogramma PCW: investeren in groene parels

Geschreven op:

De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) wil meer zogenaamde groene parels realiseren in bestaande wijken. Hiermee wordt het buiten bewegen en genieten gestimuleerd en zorgt het voor onderling contact in de buurt. 
Dit zegt de PCW in haar verkiezingsprogramma, dat zij maandag 27 november heeft gepresenteerd. 

Het bestuur van de PCW heeft de kandidatenlijst gepresenteerd. Voorzitter Dick Berghout: “We zijn dankbaar en trots op de grote betrokkenheid van onze achterban, die zich uit in een omvangrijke en diverse kandidatenlijst. De lijst wordt gekenmerkt door een mix van politieke ervaring en jong talent, en de kandidaten hebben een brede verankering in de Waddinxveense maatschappij”. Lijsttrekker is Kees de Jong, die momenteel als wethouder actief is. Andere namen zijn Albert Kerssies, Sylvia van de Krol en Bart Drost. Henk de Bas staat als lijstduwer op nummer 30. 
 

Het verkiezingsprogramma geeft verder aan dat de PCW wil dat iedereen ondersteuning krijgt die dat (tijdelijk) nodig heeft. Hierbij wil de PCW extra aandacht voor de groep die momenteel tussen wal en schip dreigt te raken. 


De PCW wil de zondag als rustdag behouden en wil daarom geen verruiming van de zondagsopenstelling. Daarmee hebben ook de kleinere winkeliers, ondernemers en werknemers van het midden- en kleinbedrijf ruimte voor noodzakelijke rust en ontspanning.  
 

Voldoende aanwezigheid van politiezorg is voor de PCW een belangrijk punt. Daarom blijft de PCW pleiten voor een vijfde wijkagent. Zichtbare aanwezigheid van politie in Waddinxveen verhoogt het veiligheidsgevoel en heeft een preventieve werking op jeugdoverlast en andere criminaliteit. 


De PCW wil zich inzetten voor het behoud van winkelstrips. De nabijheid van voorzieningen in de vorm van de winkelstrips verhoogt de levendigheid en versterkt het dorpse karakter van Waddinxveen.  

Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Dick Berghout, tel. 088 - 277 1235 of de lijsttrekker van de PCW, Kees de Jong, tel. 06 -18 30 89 90.

 

Bijlage: kandidatenlijst

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»