Vindt u dat u voldoende kunt meedenken met het beleid voor Waddinxveen?

Geschreven op:

Er zijn tal van onderwerpen waarover de gemeente beslist, maar die alles met ú als inwoner te maken hebben. Denk bijvoorbeeld de leefomgeving waar u woont en het onderhoud van het groen.  Daarom zijn er wijkplatforms, inspraakavonden, informatiebrieven en dergelijke. Als PCW vinden we het belangrijk dat inwoners meedenken met het beleid dat voor Waddinxveen gemaakt wordt. Dat is dan ook een van onze speerpunten die u hieronder kunt lezen.
Vindt u de mogelijkheden om mee te denken met het beleid voldoende of heeft u meer/betere/andere ideeën?

Graag horen we uw en jouw reactie. Hiervoor kun je terecht bij PCW-raadsleden Ton van Doorn of Peter van den Berg.


Speerpunt 1 - Burgers doen mee bij de totstandkoming en evaluatie van beleid

“De PCW wil betrokkenheid van de inwoners bevorderen bij de totstandkoming en evaluatie van beleid. Allerlei vormen van (vroegtijdige) inspraak zijn daarvoor beschikbaar. Een onmisbaar element hierbij is heldere informatie vanuit de gemeente aan de inwoners.”

De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de overheid. Burgers verwachten eerder te worden betrokken in plannen die hun leefomgeving aangaan of gevolgen kunnen hebben voor hun persoonlijke situatie thuis of op het werk. De ‘rol’ van de overheid verandert en dit heeft ook direct gevolgen voor de houding van de overheid. Als PCW-fractie willen we ons daar het komende halfjaar meer in gaan verdiepen en daar ook zelf uitvoering aan geven. Bij onze burgers, lokale organisaties en ondernemers zit namelijk veel inhoudelijke en praktische kennis. Kennis die ook kan bijdragen aan zorgvuldige en breed gedragen besluiten.

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»