Ing. L.H. (Lambert) den Dekker

Personalia

Geboortedatum: 11-05-1972
Gehuwd en vader van vier kinderen

Onderweg 9
2742 LA Waddinxveen
(0182) 619 246

Motivatie

Het hart van Waddinxveen is niet alleen een bepaalde plek of activiteit in Waddinxveen. Het hart van Waddinxveen zijn de inwoners die er met elkaar voor zorgen dat Waddinxveen leeft! Als christen vind ik dat er twee kernelementen zijn die echte leefbaarheid mogelijk maken. Het eerste is luisteren naar wat de Bijbel ons zegt over het échte goede leven. Het tweede is oog hebben voor de mensen en de omgeving om ons heen. Vanuit die twee kernelementen voor echte leefbaarheid wil ik me graag inzetten in de politiek en op die manier een bijdrage leveren aan het hart van Waddinxveen!

Loopbaan

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»