Ir. G.E. (Erik) Segers

Personalia

Geboortedatum: 30-03-1978
Gehuwd en vader van twee kinderen

Oranjelaan 26
2741 ER Waddinxveen
06-38727636

Motivatie

Waddinxveen is een mooi dorp. Mooi dat we de ruimte hebben om vanuit onze christelijke identiteit Waddinxveen mede vorm te geven. Ik vind het leuk iedere keer weer na te denken over de vraag ‘Waarom is dit goed voor Waddinxveen’? Steeds meer zaken worden op Waddinxveens schaalniveau of in de samenwerking tussen omliggende gemeenten georganiseerd. Denk aan zaken als zorg, ondersteuning, verduurzaming, bereikbaarheid, etc. De lokale politiek is daarom van essentieel belang. Graag zet ik mij in voor de thema’s: groen in de openbare ruimte, verduurzaming van de samenleving, reductie van ons fossiele energieverbruik en afvalreductie.

Loopbaan

@KiesPCW
 • PCW
  'Er spelen verschillende belangen die een constructief overleg in de weg staan.' Mondelinge vragen aan de wethoude… https://t.co/kRcaBbLw91
  17-10-2018
 • PCW
  ´Het verrijkt je leven om iets voor een ander te mogen doen!´ Een blog van onze fractievertegenwoordiger Sylvia va… https://t.co/deouC7uGPq
  15-10-2018
 • PCW
  Wij blijven proberen om het oude gemeentehuis een maatschappelijk verantwoorde herbestemming te geven. #Waddinxveenhttps://t.co/IU4DJ9Gndo
  06-10-2018
 • PCW
  De geplande bestemming van het oude gemeentehuis (appartementencomplex voor senioren) lijkt niet door te gaan. Rede… https://t.co/ucPxgHK0l3
  29-09-2018
 • PCW
  Mocht de Luifelbaan het op termijn niet volhouden, welke ideeën hebben jullie dan voor dit centrum?
  22-09-2018

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»