Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

Personalia

Geboortedatum: 21-03-1974
Gehuwd en pleegouder

Ernst Casimirlaan 12
2741 CS Waddinxveen
(0182) 612 763

Motivatie

Als inwoner en gemeenteraadslid voel ik mij betrokken bij ons Dorp en uw en mijn leefomgeving. Ik zet mij daar sinds 2000 voor in en wil dit met u en jou weer een periode doen. Als gemeenteraadslid ben je betrokken in het hart van de democratie. In voel mij daar op mijn plek en wil graag ͚met hart voor de zaak͛ mijn kennis en ervaring inzetten voor een veilige en mooie leefomgeving. Voor alles God liefhebben en de medemens als jezelf. Die opdracht stimuleert mij om met hart en kennis in te zetten voor u en jou.

Loopbaan

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»