De wethouders

Op 21 mei 2014 heeft de gemeenteraad het nieuwe college benoemd. Namens de PCW-fractie zijn
C. (Kees) de Jong en J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga benoemd als wethouder. Hieronder de gegevens en portefeuilles van Kees de Jong en Jannette Nieboer-Buitinga.

C. (Kees) de Jong

1e loco-burgemeester, Wethouder
E-mail Twitter

Portefeuille:

 • Financiën
 • Triangel
 • Centrum
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer openbare ruimte
 • Veenweidegebied

J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga

2e loco-burgemeester, Wethouder
E-mail Twitter LinkedIn

Portefeuille:

 • Jeugd
 • Zorg en WMO
 • Vrijwilligers
 • Volksgezondheid
@KiesPCW
 • PCW
  Lambert den Dekker namens PCW over het concept uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed stelt kritische vragen… https://t.co/lfE2SeJP2n
  Gisteren
 • PCW
  Bijdrage Erik Segers over onderzoek metingen luchtkwaliteit Waddinxveen. Naast gebruik van modellen ook feitelijke… https://t.co/6cPge9zvLy
  Gisteren
 • PCW
  Voorlezen is én blijft ontzettend belangrijk. We bedanken peuterspeelzaal Mazzy dan ook dat we daar vanochtend, in… https://t.co/0pEPaniAac
  24-01-2019
 • PCW
  @Wielaardfietsen Van harte gefeliciteerd met deze fantastische prijs!
  15-01-2019
 • PCW
  Wij wensen al onze volgers Gods zegen toe voor het nieuwe jaar! https://t.co/OlSVRh86Fg
  01-01-2019

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»