C. (Kees) de Jong

Personalia

Geboortedatum: 16-07-1966
Gehuwd en vader van vijf kinderen

Plasweg 37A
2742 KA Waddinxveen
(0182) 612 538

Motivatie

Mijn naam is Kees de Jong, 51 jaar geleden geboren en ook opgegroeid in Waddinxveen. En ik ben blij met ons dorp waar het zo goed wonen is. Hart hebben voor mijn naaste ver weg en dichtbij is me met de paplepel ingegoten. Ook in Waddinxveen is het goed dat we hart voor elkaar hebben. Vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging wil ik daar graag invulling aan geven. Waddinxveen is het waard om een mooi, groen en zelfstandig dorp te blijven waar we omzien naar elkaar. Daar zet ik me met de PCW weer graag voor in want mijn HART klopt voor Waddinxveen.

Loopbaan

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»