Begrotingsuitgangspuntenbrief: nu nog geen oordeel vellen

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Deze brief is duidelijk en een eerste opstap naar de begroting 2017 -2020. De verleiding is groot nu over diverse punten die genoemd worden een oordeel te vellen. Wij doen dat niet omdat we ons ervan bewust zijn dat de begroting op dit moment in productie is en dat proces willen we met rust laten. Nog belangrijker is dat we voorstellen en het schrappen van bezuinigingen willen beoordelen in het licht van de hele programmabegroting en een doordacht financieel meerjarenbeeld. Dan weten we hoe we er meerjarig voorstaan.
Dit standpunt betekent dat de PCW vanavond eventueel ingediende moties op voorhand niet zal steunen, simpelweg omdat ons een integraal beeld van onze financiële positie ontbreekt.
Tegelijk geven we het college wel mee dat we niet uitsluiten dat wij de begroting 2017-2020 desnoods bij amendement willen wijzigen. Het budgetrecht is aan de raad.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»