Bestemmingsplan Vredenburghlaan

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Hoe vaak zou het voorgekomen zijn dat de aanleg van een nieuwe weg met gejuich wordt begroet?
Ik denk dat het een zeldzaamheid is. Met de Vredenburghlaan is dat niet anders. Mensen hebben hun zorgen geuit.

Elke nieuwe weg leidt tot aantasting van bestaande waarden. Ook deze. De PCW heeft dan ook begrip voor de genoemde bezwaren.
Moet de weg er dan maar niet komen?

Het is de taak van de politiek om alle belangen in het oog te houden, alle argumenten af te wegen en dan een beslissing te nemen die ook op de lange termijn houdbaar is.

De PCW heeft die afweging gemaakt.

Wat moet de Vredenburghlaan eigenlijk opleveren?
- Ontsluiting van Waddinxveen op A12 en A20
- Ontlasting van de kern van Waddinxveen
- Ontsluiting van Glasparel+ en Triangel.
Die doelen worden het beste gehaald als ook de Bentwoudlaan, de Verlengde Beethovenlaan en de Verlengde Bentwoudlaan worden aangelegd (de scenariovariant). Als je straks naar de A12 wilt of naar de N11, hoef je niet meer door de kern van Waddinxveen. Daar zal het een stuk rustiger en veiliger worden.

Nietsdoen, dus: géén weg aanleggen is geen optie. Dat zou leiden tot een behoorlijke toename van de verkeersdruk op de wegen in de kern, i.p.v. een afname. Daarover zijn de verkeerscijfers in de MER duidelijk.

Alles afwegende, vindt de PCW dat deze weg er moet komen.
En ja, zo´n weg trekt ander doorgaand verkeer aan, dat is onvermijdelijk. Maar het wordt geen snelweg, zoals sommigen beweren, geen 2 x 2 rijstroken. En als ik goed heb geluisterd wil niemand dat. Er is ook geen ruimte voor bij de huidige grondaankoop.
Verder is er goed gekeken naar maatregelen die nadelige gevolgen van deze weg beperken. Dat is ook het oordeel van de toetsingscommissie van de MER. Zo komt er stiller asfalt om het geluid te reduceren en op bepaalde weggedeelten gaat de rijsnelheid omlaag.

De Vredenburghlaan ligt in de Vredenburghzone en wat ons betreft wordt dat een prachtig stuk hoogwaardig groen. Een onderdeel van de Ecologische Verbindingszone, met ruimte voor recreatie en natuur. Een plek waar je graag de hond uitlaat. En wie weet is er de mogelijkheid van een groene wal, die de Vredenburghlaan aan het zicht onttrekt en nog meer geluid dempt.
De Ecologische Verbindingszone versterkt en verbreedt het besluit van december over de groene inpassing van de Vredenburghlaan.

Daarom dient de PCW, samen met VVD, CDA en D66 een motie in, waarvan het dictum luidt…

Verzoekt het college
• de mogelijkheid te onderzoeken samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en omliggende gemeenten om de Ecologische Verbindingszone Bentwoud-Krimpenerwaard te verleggen naar de Vredenburghzone;
• de raad in het derde kwartaal 2018 te informeren over de uitkomst van dit onderzoek.

 

Martijn Kortleven

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»