Bijdrage Besluitvormende Raad: Henegouwerweg

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,

 

Al geruime tijd zijn er zorgen over de verkeerssituatie op de N207. (Tussen het gouweaquaduct en de Henegouwer nesse). Vanuit verschillende raadsfracties is hier meermaals aandacht voor gevraagd. Ook vanuit het bewonerscollectief wordt hier herhaaldelijk en op een constructieve wijze aandacht voor gevraagd.

Voorzitter, het lastige aan dit dossier is dat de Henegouwerweg in het eigendom en beheer van de provincie is. Dat maakt dat we ons als gemeente beperkt voelen in onze bevoegdheden om zelfstandig maatregelen uit te voeren.

Voorzitter, ondanks alle overleggen en gesprekken tussen inwoners, gemeente en provincie laten concrete maatregelen nog steeds op zich wachten. Het kan toch niet zo zijn dat de inwoners niet meer hun honden durven uit te laten langs de Henegouwerweg, en de ouders hun kinderen via de Brugweg laten omfietsen omdat het te gevaarlijk is.

We vinden het  daarom de hoogste tijd dat de provincie de signalen vanuit de Waddinxveense raad en inwoners serieus gaat nemen.

We dienen daarom namens de gehele raad een motie in waarvan het dictum luid.

Verzoekt het college:

 • De zorgen van de inwoners en raad nogmaals onder de aandacht te brengen bij de (demissionair) Gedeputeerde van verkeer en vervoer
 • Naar aanleiding van dit overleg een terugkoppeling te geven aan de raad en inwoners.

En gaat over tot de orde van de dag

Voorzitter, we hopen dat deze motie een steun in de rug geeft aan de wethouder om het overleg te voeren in de provincie. We hopen dat er uiteindelijk maatregelen genomen kunnen worden die ertoe leiden dat de snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur gaat.

Voorzitter, afsluitend hebben we nog een vraag aan het college,

 • Met name in de avonduren wordt er erg hard gereden op de Henegouwerweg, ziet het college (via de politie) mogelijkheden om daarop te handhaven. Dit kan door mobiele verkeerscontroles via de verkeershandhavingsteams. De verzamelde gegevens kunnen dan mogelijk ook gedeeld worden met de provincie?

 

Jannes Berghout

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  👉 bij omgeving van de school tijdens het halen en brengen van de kinderen 👉 tekort aan plekken voor kinderopvang en… https://t.co/xdQJdk93Um
  20-11-2020
 • PCW
  Vanmiddag was ons raadslid @sylviavdkrol bij het digitale werkbezoek van de raad aan de scholen (Dick Brunaschool e… https://t.co/r91GR1z3sT
  20-11-2020
 • PCW
  Onze nieuwe fractievoorzitter, Jannes Berghout, heeft gisteren zijn eerste algemene beschouwingen gehouden n.a.v. d… https://t.co/qzMPERo9jm
  12-11-2020
 • PCW
  De nieuwe fractievoorzitter van de PCW, Jannes Berghout, heeft vandaag zijn eerste algemene beschouwingen gehouden… https://t.co/LRr1IY02yi
  11-11-2020
 • PCW
  Wist je dat 1 op de 3 Nederlanders vanaf 16 jaar mantelzorger is? Vandaag, tijdens de dag van de mantelzorg, laten… https://t.co/WQZkic2pHv
  10-11-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»