Bijdrage memo scholen Triangel

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Geachte voorzitter, 

 

In de memo ‘aanvullende huisvesting scholen’ wordt gevraagd wat we als gemeenteraad vinden van het toepassen van de huidige verordening. We steunen als PCW het voorstel van het college, namelijk het volledig toepassen van de huidige verordening. De dislocatie Kerkstraat valt binnen de verordening en deze kan voor een beperkt aantal jaar worden ingezet voor een klein deel van het aantal leerlingen van de scholen in Triangel. De wethouder heeft ons toegezegd dat er in de Kerkstraat een goed klimaat zal zijn voor de kinderen en leerkrachten. 

 

De wethouder willen we nog wel verzoeken de raad op de hoogte te blijven houden van toekomstige ontwikkelingen in de leerlingprognoses. Kan de wethouder dit toezeggen?

(Wethouder Leferink heeft toegezegd de eerstvolgende leerlingprognoses actief met de raad te delen.)

 

Wij vinden dat de gemeente in gesprek met de schoolbesturen moet komen tot de beste oplossing voor de bouw van de 8 permanente en 10 tijdelijke lokalen, de gymzaal en 1 lokaal kinderopvang. Wat is het beste voor de leerlingen, ouders, medewerkers van de scholen en de gemeente Waddinxveen: aan het hoofdgebouw of juist niet?! Het weglopen uit een gesprek om welke reden dan ook mag niet meer gebeuren. Deze beslissing dient gezamenlijk in goede harmonie te worden genomen met het afwegen van alle voors en tegens. We wensen zowel de wethouder en betrokken ambtenaren als de schoolbesturen daar veel wijsheid bij. We zien uit naar het raadsvoorstel van de bouw van de 18 lokalen in juni 2021 met als resultaat een grotere mooie voorziening waarin leerlingen tot bloei en ontwikkeling mogen komen. 

 

 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»