Bijdrage Peter van den Berg ná felicitatie door Bert Cremers vanwege verschijning Zakboek Raadsleden

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter, collega raadsleden,

Allereerst dank voor uw hartelijke woorden en welgemeende felicitaties! “Komt tijd, komt raad!” een spreekwoord dat voor die hier zitten korter of langer geleden werkelijkheid is geworden. Een spreekwoord dat over vrijwel exact een halfjaar voor anderen realiteit zal worden.

Het is handig daarop voorbereid te zijn. Maar ook raadsleden die al langer meelopen in politiek en bestuur worstelen met hun verantwoordelijkheden, de uitvoering van hun verkiezingsprogramma maar bovenal met het maken van politieke keuzes en omgaan met de beschikbare tijd.

Net als iedere vakman goed gereedschap nodig heeft en moet hij of zij weten hoe dit te gebruiken is dit ook van toepassing voor raadsleden. Daarom hebben wij een gereedschapskist voor raadsleden ontwikkeld. Op 6 september hebben wij die overhandigd aan de Utrechtse Commissaris van de Koning en ook aan voorzitter van deze raad.

Leuk, laat ik het maar ook zo noemen,  is dat nieuwe, ervaren maar ook oud-raadsleden uit Waddinxveen hebben meegelezen of een intermezzo hebben geschreven.

Dat we een boek gingen schrijven dat er nog niet was, dat wisten we. Dat daar ook vraag naar was werd de afgelopen maand helder. Dat er zoveel media-aandacht zou komen hadden we niet voorzien. Ik ben bijvoorbeeld net terug uit de studio van RTV Utrecht. Inmiddels zijn er binnen twee weken ruim 250 exemplaren zijn verkocht. Dat zegt niet alleen iets over feit dat deze gereedschapskist een welkome aanvulling is maar ook over de kwaliteit van het werk. Wellicht ligt dat laatste aan een stuk doorzettingsvermogen én een goede Calvinistische opvoeding. In ieder geval ben ik dankbaar dat ik de door God gekregen talenten kan inzetten voor de publieke taak.

Komt tijd, komt raad! Collega’s, wijsheid, leesplezier en vakmanschap toegewenst.

Waddinxveen, 20 september 2017
Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»