Honderd extra Middenhuurwoningen in Triangel Zuid-Oost? Voor hoe lang?

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Woensdagavond, 23-6-2021, is in de gemeenteraad van Waddinxveen het nieuwe bestemmingsplan Triangel Zuid-Oost vastgesteld. In dit plan gaat het met name om 100 extra appartementen te kunnen bouwen in de categorie bereikbare huur. De PCW pleit al jaren voor meer middenhuurwoningen en vindt het daarom heel goed dat er 100 extra woningen worden gebouwd in de categorie bereikbare huur, met een starthuurprijs tussen de 750 en 950 euro (middenhuur). Wij vragen ons wel af hoe lang deze appartementen in de range van de middenhuurprijzen gaan worden verhuurd.
In de middenhuurverordening is bepaald dat deze woningen voor minimaal 15 jaar moeten worden verhuurd in de range van 750-950 euro (bereikbare huur).
Deze middenhuurverordening is, mede op herhaald verzoek van de PCW, juist ingesteld om voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning, ook een goede kans op een woning met een bereikbare huur voor een langere tijd te geven.

Het is daarom heel jammer dat de middenhuurverordening niet geldt voor deze woningen. Een gemiste kans volgens ons. Wij begrijpen van het college dat ze ook de grote wens hadden om deze woningen wel onder de middenhuurverordening te krijgen, maar dat dat niet kan vanwege eerder gemaakte afspraken.

Wij willen toch graag dat de gemeente alsnog een poging doet om de middenhuurverordening van toepassing te laten verklaren voor deze 100 appartementen. Daarom hebben wij de motie van de VVD ondertekend, net zoals het CDA, waarin het college wordt verzocht met de betrokken partijen te bespreken of de middenhuurverordening alsnog van toepassing kan worden verklaard voor dit bestemmingsplan. Wij zijn heel benieuwd naar de uitkomst van deze bespreking.

Albert Kerssies
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»