Huisvesting Coenecoop College

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voor ons ligt het raadsvoorstel over een voorgenomen besluit voor huisvesting Coenecoop College.Wij als PCW staan positief tegenover dit voorstel en wel om de volgende redenen:

- Het is goed voor Waddinxveen, goed voor de zelfstandigheid en in het belang van de
inwoners van Waddinxveen de mogelijkheid blijft bestaan om naar een school van
voortgezet onderwijs te gaan. Een aanzienlijk deel van de kinderen uit Waddinxveen doet dat ook.

- De huidige kwaliteit en indeling van het schoolgebouw voldoet niet meer. Het strookt niet
meer met de visie van het Coenecoop College op leren. Willen we kinderen en personeel
kwalitatief goed onderwijs bieden en blijven bieden is het van belang dat er een nieuwe
school gebouwd gaat worden naar de wensen en eisen van deze tijd. Uiteraard wel binnen
de kaders die er gesteld zijn.

- In de achterliggende jaren heeft het Coenecoop College op financieel en onderwijskundig
gebied een mooi groei doorgemaakt. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Ondanks dat we graag met dit voorstel instemmen hebben we nog wel een paar vragen
aan de wethouder.
- Het is voor ons nog steeds niet helemaal duidelijk wat precies de aanleiding en de noodzaak
voor dit voorgenomen raadsbesluit is. Waarom is het zo noodzakelijk dat we nu al dit besluit
nemen en niet wachten tot na de verkiezingen?
- Hoe onomkeerbaar is het besluit dat we nemen t.a.v. de 14,5 mln?

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»