Invulling waardering voor mantelzorgers

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Voorzitter,

Ik las in de krant van 9 maart dat Palet Welzijn binnenkort een crea-ochtend organiseert voor mantelzorgers. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van deze mantelzorgers van 5 euro. Mijn vraag gaat niet zozeer over dit bericht zelf of over de hoogte van de bijdrage maar het bericht triggerde mij omdat het een vorm is van waardering voor mantelzorgers. En omdat de gemeente sinds vorig jaar verantwoordelijk is om vorm te geven aan waardering van mantelzorgers is mijn vraag wanneer en hoe de gemeente invulling gaat geven aan deze taak.

23 maart 2016,

Lambert den Dekker
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»