Mondelinge vraag Zwembad

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,

We hebben in Waddinxveen te maken met lange wachtlijsten voor kinderen die hun zwemdiploma A willen halen. Dit soms tot grote frustratie van ouders. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden als ze vier jaar oud zijn voor zwemles, maar moeten erg lang wachten voordat ze uitgenodigd worden. Waddinxveen groeit hard en en het aantal jonge gezinnen met kinderen neemt toe. Door Corona zijn de wachtlijsten nog verder toegenomen. Het komt nu geregeld voor dat kinderen van 6 jaar nog geen zwemdiploma A hebben behaald. Dit is onwenselijk en kan zelfs gevaarlijk zijn in een waterrijke omgeving.

We hebben daarom een aantal vragen:
- Bent u bekend met de lange wachtlijsten?
- Zo ja, heeft u al nagedacht over de mogelijkheden die u heeft om de wachtlijsten versneld te doen inlopen?
- Op welke termijn denkt u dat de achterstanden ingelopen kunnen worden?​

Bekijk hier een artikel wat gaat over deze vragen

Jannes Berghout
Fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»