Mondelinge vragen lokale aanbestedingen en inkoop

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter,

Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet in werking getreden. Door uitbreiding van de mogelijkheden en goede toepassing van de Gids Proportionaliteit zou er meer lokaal maatwerk in aanbestedingen mogelijk zijn. Toch krijgen wij signalen dat Waddinxveense ondernemers, door samenwerking tussen gemeenten in de regio, onnodig geen of onvoldoende kans maken in aanbestedingen. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:
1. Is het lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid naar aanleiding van de nieuwe wetgeving geactualiseerd?
2. Wordt in ons beleid maximaal ruimte geboden om lokaal in te kopen en aan te besteden?
3. Klopt het dat er regionaal wordt samengewerkt en dat dit invloed kan hebben op de gunningen?
4. Als op de vorige vraag bevestigend geantwoord wordt, welke maatregelen wil het college dan nemen om in te zetten op maximale lokale inkoop en aanbesteding?

Waddinxveen, 25 januari 2017
Namens de PCW-fractie, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg


Reactie College
Namens het college gaf wethouder Kees de Jong een reactie:
1. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is nog niet geactualiseerd. Uit een QuickScan bleek dat het niet direct nodig was. Komend voorjaar wordt het beleid wel geactualiseerd;
2. Het college heeft wel besloten de bedragen aan te passen waardoor de ruimte om lokaal aan te besteden of in te kopen  is gestegen. De ruime om lokaal in te kopen is gestegen. Maximaal lokaal inkopen waar het wettelijk mogelijk is;
3. Er zijn gevallen dat je ergens op aanhaakt bij een aanbesteding in de regio. Daardoor kan het dat de lokale aanbesteding niet wordt opengezet. Samenwerking met regio kan leiden dat je helaas afscheid neemt van lokale ondernemer;
4. Daar  waar lokale ondernemers mee kunnen doen worden ze ook betrokken. Bij de voorbereiding van de actualisatie van het beleid worden de lokale ondernemers betrokken.


 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»