Mondelinge vragen opvang verwarde personen

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,
Naar aanleiding van een onlangs verschenen artikel in het Reformatorisch Dagblad van (21 februari 2017 jl.) Wordt gesproken over een grote toename van meldingen verwarde personen. Uit landelijke cijfers die zijn vrijgegeven, blijkt dat er vorig jaar bijna 75.000 geregistreerde meldingen binnenkwamen van verwarde personen, dit waren er in 2015 66.000. Bovendien neemt de ernst van de incidenten volgens de politie toe.
In het artikel wordt ook gesproken over de afbouw van de opvang van verwarde personen in politiecellen en de afbouw van het vervoer van verwarde personen. Vanaf medio 2018 zullen de gemeente zelf moeten beschikken over een werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Voorzitter, mede daardoor hebben wij als PCW de volgende vragen.

1: In hoeverre hebben we in Waddinxveen te maken met een toename van het aantal meldingen van verwarde personen?

2: Is er in Waddinxveen of op regionaal niveau al een aanpak voor verwarde personen is of kunnen we die voor medio 2018 nog verwachten?

3: Klopt het dat er al regionale regelingen getroffen zijn voor de directe opvang van verwarde personen in Leiden. En klopt het dat de direct verwarde personen op dezelfde plek worden opgevangen als de kwetsbare personen van de GGZ Rivierenland. En hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»