Mondelinge vragen opvang verwarde personen

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,
Naar aanleiding van een onlangs verschenen artikel in het Reformatorisch Dagblad van (21 februari 2017 jl.) Wordt gesproken over een grote toename van meldingen verwarde personen. Uit landelijke cijfers die zijn vrijgegeven, blijkt dat er vorig jaar bijna 75.000 geregistreerde meldingen binnenkwamen van verwarde personen, dit waren er in 2015 66.000. Bovendien neemt de ernst van de incidenten volgens de politie toe.
In het artikel wordt ook gesproken over de afbouw van de opvang van verwarde personen in politiecellen en de afbouw van het vervoer van verwarde personen. Vanaf medio 2018 zullen de gemeente zelf moeten beschikken over een werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Voorzitter, mede daardoor hebben wij als PCW de volgende vragen.

1: In hoeverre hebben we in Waddinxveen te maken met een toename van het aantal meldingen van verwarde personen?

2: Is er in Waddinxveen of op regionaal niveau al een aanpak voor verwarde personen is of kunnen we die voor medio 2018 nog verwachten?

3: Klopt het dat er al regionale regelingen getroffen zijn voor de directe opvang van verwarde personen in Leiden. En klopt het dat de direct verwarde personen op dezelfde plek worden opgevangen als de kwetsbare personen van de GGZ Rivierenland. En hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Jannes Berghout
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»