Mondelinge vragen PCW-fractie over niet halen spoedritten door ambulances

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,

In april 2016 verscheen er een rapport van de Nederlandse zorgautoriteit. Het onderwerp van het rapport was:
"Normoverschrijdingen responstijden ambulances’’, vervolgens verschenen hier ook berichten over in de media.

Naar aanleiding van de uitkomsten voor onze regio en daardoor ook voor onze gemeente Waddinxveen hebben wij de volgende vragen:
1: Klopt het dat in onze regio de norm van 95% niet gehaald wordt? Het gaat hier over de norm voor spoedritten (A1-urgentie) in het geval van acute levensbedreigende situaties. De norm die voor deze zorg geldt is dat bij 95% van alle ritten de responstijd niet langer dan 15 minuten is.
2: Is reeds bekend wat de gevolgen van dit rapport zijn voor de gemeente Waddinxveen?
3: In hoeverre kan het college naar aanleiding van dit rapport haar invloed uitoefenen om ervoor te zorgen dat de norm in de toekomst wel gehaald wordt?

Namens de PCW-fractie
Jannes Berghout

Antwoord college:

Namens het college bevestigt wethouder Nieboer inderdaad dat een deel van de spoedeisende ritten niet wordt gehaald. Dat komt door drukker verkeer, problemen bij de meldkamer, doordat ouderen of zorgbehoeftigen langer thuis blijven wonen en er meer ritten nodig zijn. De financiering ligt bij de zorgverzekeraar en daadwerkelijke vervoer bij de RDOG. Via de vierjaarlijkse vergaderingen van de RDOG probeert de gemeente invloed aan te wenden om dit punt aan de orde te stellen. Daarnaast worden politie en brandweer toegerust voor eerste hulp activiteiten.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»