Mondelinge vragen warmterotonde

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Vanuit het Rotterdamse Havengebied is er warmtecapaciteit over. Deze zogenaamde restwarmte verdwijnt in de lucht. Hoewel energiebesparing wellicht een betere maatregel kan zijn, is dit wellicht niet altijd haalbaar.
 
In onze regio is, door toename van het aantal woningen en vergroting van het areaal glastuinbouw, juist behoefte aan (extra) warmte. Dit heeft er toe geleid dat onder andere onder regie van de Provincie Zuid-Holland onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van een 'warmterotonde' (zie ook: http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie-energie/energie/warmte-warmterotonde/). Vrij recent (18 november 2015, zie ook: http://warmopweg.nl/wp-content/uploads/2015/11/Warmte-in-alle-openheid-18-november-2015-definitief.pdf) is daarover een rapport verschenen waaruit blijkt dat er sprake kan zijn van een win-win situatie.
 
Uit de bij dit onderzoeksrapport behorende kaart voor een warmtenet zien we een stippellijn naar Waddinxveen lopen met daarbij de opmerking "mogelijk toekomstig" (zie: http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/9147/kaart_warmtenet.pdf). 
 
1. Bent u bekend met het initiatief en de mogelijke voordelen hiervan?
2. Is dit een thema voor onze gemeente om hierin actief te participeren?
3. Ziet de gemeente voor zich een faciliterende rol weggelegd en is het mogelijk hier lokale ondernemers bij te betrekken?
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 
 
Antwoord college
Het college, bij monde van wethouder Cees Kroes, geeft aan bekend te zijn met het rapport en de ontwikkelingen. Hij heeft er in Greenportverband vandaag (16 december 2015) over gesproken. Het college ziet voor zichzelf niet alleen een faciliterende maar ook enthousiasmerende rol weggelegd en wil hiermee, ook met lokale ondernemers mee aan de slag. 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»