Park Triangel marktsturing en beukmaat Triangel

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

In de opiniërende raad heb ik mijn verbazing uitgesproken over de in mijn ogen wederom onnodige en negatieve discussie over de beukmaat: de aantrekkende markt zou een beukmaat van 4.80 overbodig maken, een beukmaat van 4.80m zou de kwaliteit van de wijk naar beneden halen en zelfs werd de suggestie gewekt dat het voorstel alleen maar zou leiden tot een hogere opbrengst voor de ontwikkelaar.  Na de opiniërende raadsvergadering heb ik daarom lang nagedacht over wat ik vanavond zou inbrengen, want er valt heel veel over te zeggen. Denk aan het toenemend aantal alleenstaanden, de steeds verder aangescherpte hypotheekeisen, de wens om bereikbare koop- en huurwoningen te realiseren: redenen genoeg om óók woningen met een smallere beukmaat te omarmen. Hiermee aansluitend bij onze eigen doelstellingen uit onder meer onze eigen Woonvisie. Maar ik wil het kort houden en roep alle fracties op om deze beukmatendiscussie te stoppen en hun vertrouwen uit te spreken in het professionele team dat zich binnen de GEM dag in dag uit inspant om van Park Triangel een mooie, kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende wijk te maken. Een wijk waar we nu en in de toekomst trots op mogen zijn! Als het hiervoor nodig is om ook woningen met een beukmaat van 4.80m te maken, dan zegt de PCW: doen! Als het hiervoor nodig is om woningen te bouwen met een beukmaat van 9.60m, dan zegt de PCW: doen! Als het nodig is om woningen is om woningen te bouwen zonder beukmaat, dan zegt de PCW: doen! 

Chris van Harten 
raadslid

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»