Park Triangel marktsturing en beukmaat Triangel

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

In de opiniërende raad heb ik mijn verbazing uitgesproken over de in mijn ogen wederom onnodige en negatieve discussie over de beukmaat: de aantrekkende markt zou een beukmaat van 4.80 overbodig maken, een beukmaat van 4.80m zou de kwaliteit van de wijk naar beneden halen en zelfs werd de suggestie gewekt dat het voorstel alleen maar zou leiden tot een hogere opbrengst voor de ontwikkelaar.  Na de opiniërende raadsvergadering heb ik daarom lang nagedacht over wat ik vanavond zou inbrengen, want er valt heel veel over te zeggen. Denk aan het toenemend aantal alleenstaanden, de steeds verder aangescherpte hypotheekeisen, de wens om bereikbare koop- en huurwoningen te realiseren: redenen genoeg om óók woningen met een smallere beukmaat te omarmen. Hiermee aansluitend bij onze eigen doelstellingen uit onder meer onze eigen Woonvisie. Maar ik wil het kort houden en roep alle fracties op om deze beukmatendiscussie te stoppen en hun vertrouwen uit te spreken in het professionele team dat zich binnen de GEM dag in dag uit inspant om van Park Triangel een mooie, kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende wijk te maken. Een wijk waar we nu en in de toekomst trots op mogen zijn! Als het hiervoor nodig is om ook woningen met een beukmaat van 4.80m te maken, dan zegt de PCW: doen! Als het hiervoor nodig is om woningen te bouwen met een beukmaat van 9.60m, dan zegt de PCW: doen! Als het nodig is om woningen is om woningen te bouwen zonder beukmaat, dan zegt de PCW: doen! 

Chris van Harten 
raadslid

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»