Schriftelijke vragen over veiligheid

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

De veiligheid van de inwoners van Waddinxveen is een speerpunt van de PCW. Het is niet voor niets dat er in het coalitieakkoord zeer bewust opgenomen is om de veiligheid van de inwoners te borgen. Nu verscheen er op 21 mei 2016 in het Algemeen Dagblad een artikel naar aanleiding van een onderzoek dat het AD heeft uitgevoerd. Uit deze AD-Misdaadmeter kwamen een aantal opvallende uitkomsten ten aanzien van de gemeente Waddinxveen. Het gaat hier om een thema dat helaas ‘hoog’ scoort. Straatroven en inbraken lijken in 2016 substantieel afgenomen, maar wat ons grote zorgen baart is de hogere positie op de ranglijst in zijn algemeenheid en in het bijzonder de grote toename van mishandelingen. Mede daardoor zijn we als gemeente Waddinxveen wederom gestegen op de lijst van (on)veilige gemeenten.

2014: positie 190 - 2015: positie 139 - 2016: positie 118

Om de veiligheid van de inwoners van Waddinxveen te borgen zijn er mogelijk meer preventieve maatregelen nodig of moet er wellicht meer toezicht zijn. Vandaar dat wij als PCW schriftelijke vragen aan het college gesteld hebben.

 1. Heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het bewuste artikel en de cijfers uit de AD Misdaadmeter?
 2. Komen de cijfers overeen met de informatie die u van de politie en andere bronnen tot u komen?
 3. Heeft het college een verklaring voor de stijging op de ‘ranglijst’ in zijn algemeenheid en de toename van het aantal mishandelingen in het bijzonder?
 4. Op welke wijze voelt het college zich verantwoordelijk voor de veiligheid in Waddinxveen en welke (veiligheids)maatregelen worden er genomen om met name de mishandelingen tegen te gaan?
 5. Is het college bereid te onderzoeken of er nog (meer en aanvullende) preventieve en repressieve maatregelen mogelijk zijn en kunt u ons daarna over de uitkomsten informeren?
 6. Is het college voornemens om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen naar het regionale overleg om zodoende tot een meer gemeenschappelijke aanpak te komen om de veiligheid in de gemeente Waddinxveen  en omliggende gemeenten te vergroten?

Jannes Berghout en Peter van den Berg, raadsleden

        

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»