Steun in de rug van College voor de Rechten van de Mens voor motie

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Vanavond heeft Erik Segers een mondelinge vraag gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het Waddinxveense verhuurbeleid van woonwagenlocaties. Deze vraag luidt als volgt: 

"Op 8 maart jl. heeft het College voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak van een van de woonwagenbewoners tegen de gemeente Waddinxveen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de gemeente gediscrimineerd heeft door de bewoonster geen toestemming te geven een standplaats te huren.
Graag zou de PCW een reactie van het college van B&W hebben op deze uitspraak en of deze uitspraak nog invloed heeft op de afspraken die wij vorige cyclus gemaakt hebben inzake het woonwagenbeleid en het tot stand brengen van uitvoeringsplannen per woonwagenlocatie."

Namens het college van B&W heeft de burgemeester als volgt gereageerd:

"De uitspraak van het college wordt serieus bestudeerd en is mede basis voor de uitwerking van het verhuurbeleid van standplaatsen met Woonpartners. De uitspraak sluit aan bij de motie van de PCW van 10 februari 2016 (welke mede is ondertekend door CDA, WeWa en VVD en raadsbreed is aangenomen) waarin is opgeroepen de redelijke woonbehoefte te onderzoeken en dit mede input te laten zijn bij het opstellen van een adequaat verhuurbeleid. Het College voor de Rechten van de Mens heeft nog enkele vragen gesteld aan Waddinxveen. De reactie op deze vragen zal aansluiten bij het vastgestelde beleid en de hiervoor genoemde motie. Deze reactie zal ook aan raad beschikbaar worden gesteld."

Mooi dat onze motie van februari een onverwacht steuntje in de rug krijgt vanuit het College voor de Rechten van de Mens en wij kijken uit naar de concrete uitwerking in verhuurbeleid en uitvoeringsplannen per woonwagenlocatie. 

Erik Segers
raadslid PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  'Het afsteken van vuurwerk moet worden ingeperkt, maar dat moet wel handhaafbaar en uitvoerbaar zijn. De goedwillen… https://t.co/lHxyQHj1H7
  24-01-2020
 • PCW
  De motie waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheid, haalbaarheid, en de gevolgen van verschillende vorme… https://t.co/zhZoPjePPV
  22-01-2020
 • PCW
  Jannes Berghout (PCW) dient tijdens raadsvergadering (22-1-2020) een motie in mede namens PvdA/GroenLinks, CDA, WeW… https://t.co/6xGbQISwT2
  22-01-2020
 • PCW
 • PCW
  'Het bevreemdt ons dat het gemeentebestuur in het ontwerpbestemmingsplan onbegrensde ruimte biedt voor juist de kle… https://t.co/7EilqMBezl
  16-12-2019

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»